Cyfrannu

Dim cyfrif banc: Ni fydd y dudalen yn gweithio nes i chi ychwanegu cyfrif banc
  • Swm 1
  • Eich gwybodaeth 2
  • Taliad 3
Parhau
Parhau Yn ôl
Mae cyfraniadau yn ddidynadwy o dreth.


Gyda'n gilydd, gallwn adeiladu Cymru well, sydd yn fwy diogel i fyw ynddi. Bydd pob ceiniog rydym yn derbyn yn cael ei wario ar ethol mwy o Gomisiynwyr Heddlu a Throsedd Plaid Cymru, er mwyn amddiffyn ein holl gymunedau. Cyfrannwch i'n hymgyrch heddiw.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk