Newyddion

Plaid Cymru: Rhaid i Lywodraeth Llafur Cymru ddatganoli deddf cyflogaeth i amddiffyn hawliau gweithwyr Cymru rhag San Steffan

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae Luke Fletcher MS wedi cael ei enwi'n bencampwr Heulforgi

Mae Luke Fletcher MS wedi cael ei enwi'n bencampwr rhywgaethau Heulforgi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

LeadHership

Luke Fletcher MS yn cymryd rhan yn LeadHership.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae Pencoed angen Banc Cambria

Mae Luke Fletcher MS wedi galw ar y banc cymunedol newydd i sefydlu ym Mhencoed.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Penbwlydd Hapus Urdd Gobaith Cymru

Heddiw rydym yn dathlu 100 mlynedd o'r Urdd!

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Luke Fletcher yn galw ar Lywodraeth Cymru i hybu cymorth dementia

Mae'r Aelod dros Orllewin De Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynyddu'r cyllid ar gyfer gwasanaethau ôl-ddiagnostig a sefydlu arsyllfa ddata dementia i gynorthwyo'r rhai sy'n darparu gwasanaethau dementia yng Nghymru.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS Plaid yn galw am darpariaeth Gymraeg well ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Luke Fletcher MS yn galw ar BCBC i ddefnyddio ei bwerau wedi'u mandadu yn y Cod Derbyn i Ysgolion i sicrhau bod plant o Bencoed sy'n dymuno cael mynediad i addysg Cymraeg yn gallu gwneud hynny.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd