Am Luke

Ganed Luke Fletcher ym Mhencoed, a mynychodd ysgol gynradd Ysgol Gymraeg Bro Ogwr ac Ysgol Gyfun Llanhari cyn symud i Brifysgol Caerdydd ar gyfer graddau israddedig a Gradd Meistr.

Astudiodd Luke Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol ar lefel israddedig a chwblhaodd Radd Meistr yn Llywodraeth Cymru a Gwleidyddiaeth. Tra'n astudio yn y brifysgol, gweithiodd Luke mewn bar yn y sector lletygarwch am dros 4 blynedd cyn dod yn ymchwilydd economi a chyllid.

Etholwyd Luke i Gyngor Tref Pencoed ar gyfer ward Penprysg ym mis Ionawr 2019, gan drechu'r ymgeisydd Ceidwadol. Yna dewiswyd Luke i fod yn ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer etholaeth Ogwr ac fe'i dewiswyd ar gyfer rhestr Ranbarthol Gorllewin De Cymru. Tra'n ennill y nifer uchaf o bleidleisiau ar gyfer ymgeisydd Plaid Cymru yn Ogwr ers 1999, etholwyd Luke yn Aelod o'r Senedd ar gyfer rhanbarth Gorllewin De Cymru.

Un o brif flaenoriaethau Luke yn ystod y Senedd hon yw pwyso am ddatganoli dros weinyddu lles er mwyn helpu i fynd i'r afael â thlodi a chreu system les fwy tosturiol.

Yn ei amser hamdden, mae'n mwynhau dilyn rygbi yn ogystal â chadw'n heini.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Jordan Griffiths
    published this page 2021-10-05 12:41:38 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd