Mae Luke Fletcher MS wedi cael ei enwi'n bencampwr Heulforgi

Mae Luke Fletcher MS wedi cael ei enwi'n bencampwr rhywgaethau Heulforgi.

Mae’r project Pencampwr Rhywogaethau yn codi ymwybyddiaeth am fioamrywiaeth drwy ddarparu’r cyfle unigryw i bob Aelod o’r Senedd (AS) fabwysiadu a hyrwyddo rhywogaeth mewn perygl a welir yn eu hetholaeth neu ranbarth. Fe’i weithredir gan Gyswllt Amgylchedd Cymru (y Cyswllt), rhwydwaith o elusennau amgylcheddol sy’n cydlynu’r project, gyda’r elusennau amgylcheddol unigol yn gweithredu fel noddwyr ar
gyfer gwahanol Bencampwyr Rhywogaethau.

Ychwanegodd Mr Fletcher "Rwy'n falch iawn o gael fy enwi'n bencampwr rhywogaethau'r Heulforgi, ac rwy'n edrych ymlaen at dynnu sylw at y materion y mae'r Heulforgi yn eu hwynebu fel Aelod o'r Senedd." 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Jordan Griffiths
    published this page in Newyddion 2022-01-26 15:43:11 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd