Penbwlydd Hapus Urdd Gobaith Cymru

Heddiw rydym yn dathlu 100 mlynedd o'r Urdd!

Mae mudiad ieuenctid mwyaf Cymru yn 100 mlwydd oed eleni a hoffwn ddiolch i holl aelodau, gwirfoddolwyr a staff
yr Urdd am yr holl waith caled maen nhw'n ei wneud. Mae'r Urdd yn unigryw o ran darparu profiadau cofiadwy i
blant drwy gyfrwng y Gymraeg ac mae'n rhan werthfawr o lawer o blentyndod ledled Cymru.

Does dim byd tebyg i'r Urdd mewn gwirionedd, dyma i 100 mlynedd arall!


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Jordan Griffiths
    published this page in Newyddion 2022-01-25 10:56:29 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd